top of page

MORE, HTV 1 - Buka u morskom okolišu

Institut Plavi svijet je u nekoliko navrata objavljivao informacije o utjecaju koji buka ima na morske organizme, a posebice dobre dupine u probalnim područjima Jadrana. O toj temi Hrvatska televizija napravila je prilog u emisiji More, prikazan 13.3.2016.

Pogledajte!


Izdvojeno
bottom of page