top of page

Akcije čišćenja na otoku Visu


U okviru projekta „Pogled na more – edukativni punktovi otoka Visa“ sudjelovali smo na tri akcije čišćenja koje je organizirao naš partner na projektu – Geopark Viški arhipelag. Cilj ovih akcija bio je očistiti okoliš u blizini novih edukativnih punktova na otoku Visu, kao i edukacija i podizanje svijesti lokalnog stanovništva o problemu otpada.

Prva akcija čišćenja bila je 27. svibnja kada smo očistili podmorje i kopno u uvali Stonac u gradu Visu i kopno u susjednoj uvali Rogačić, a 30. svibnja čistili smo podmorje i kopno u luci Rukavac te plažu u Milni. Nažalost, najveće količine otpada prikupili smo u uvalama Stonac i Milna, koje su u neposrednoj blizini asfaltirane ceste i ruta redovnog prikupljanja otpada, što je potvrdilo veliku važnost edukacije lokalnog stanovništva kao i lokalne samouprave o ovoj problematici.

Treća akcija čišćenja održala se 1. rujna u uvali Duboka gdje smo prikupili najviše stiropornog otpada, odnosno cijelih ili dijelova stiropornih kašeta za ribu, koje također primjećujemo kao jednu od najčešćih vrsta otpada tijekom našeg boravka na moru.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost udruge Plavi svijet Vis i ni na koji način ne odražava stajalište Europske unije.

Operacija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.Comments


Izdvojeno
bottom of page