top of page

Završetak istraživanja u okviru projekta Pogled na more

Još jedna sezona istraživanja u viškom akvatoriju je iza nas, a s njome smo završili i istraživanje u okviru projekta „Pogled na more – edukativni punktovi otoka Visa“. Istraživanje je obuhvatilo područje 10 nautičkih milja oko otoka Visa, a trajalo je tri sezone, odnosno od 1. lipnja do 15. listopada 2021. godine, od 1. lipnja do 30. rujna 2022. godine i od 20. travnja do 20. rujna 2023. godine. U ovim periodima, ostvarili smo ukupno 127 terenskih izlazaka u kojima smo prešli skoro deset tisuća kilometara i tako proveli više od 500 sati na moru.

Za vrijeme istraživanja susreli smo 178 skupina dobrih dupina, zabilježili 30 jedinki glavate želve te šest vrsta riba i sedam vrsta ptica. Obradom podataka, ustvrdili smo prisutnost 435 jedinki dobrog dupina, od kojih je 42 novorođenih dupina. Posebno nas je razveselilo kada smo vidjeli da je naša „dupinka-baka“ Greta ove godine postala mama po peti put! Gretu ste imali prilike upoznati u našoj novoj publikaciji „Dobri dupini viškog akvatorija“, također izrađenoj u okviru ovog projekta. Jedan dio rezultata našeg istraživanja možete vidjeti ako posjetite edukativne punktove na otoku Visu i preuzmete aplikaciju Scan the island.

Projekt „Pogled na more – edukativni punktovi otoka Visa“ sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u okviru Mjere 2.2 Promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena iz LRSR FLAG-a Škoji.


Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost udruge Plavi svijet Vis i ni na koji način ne odražava stajalište Europske unije.


Comments


Izdvojeno
bottom of page