top of page

Uključite se!

Učinkovita zaštita morskih organizama temelji se na točnim i aktualnim podacima o stanju morskog okoliša i vrstama koje ga nastanjuju. Ove podatke uglavnom prikupljaju i analiziraju znanstvenici u sklopu raznovrsnih istraživanja i programa praćenja. Međutim, u svijetu je sve izraženiji trend uključivanja javnosti u prikupljanje podataka. Svatko tko boravi u prirodi ili na moru može dojaviti vlastita opažanja i tako uvelike pomoći u stvaranju potpune slike o stanju morskog okoliša i bioraznolikosti pojedinog područja. Možete pomoći i Vi! Dojavite nam svoja opažanja upotrebom aplikacije za pametne telefone i tablet računala koju smo razvili u sklopu projekta "Partnerstvo za more".

Aplikacija Marine partnership

Ova aplikacija omogućuje dojavljivanje opažanja zaštićenih i/ili ugroženih vrsta sa ciljem stvaranja baze podataka o njihovoj pojavnosti i prostornoj raspodjeli u Jadranu. Radi se o vrstama sa NATURA 2000 popisa te ostalim zaštićenim vrstama koje je moguće opaziti u Jadranu, a koje svatko može relativno lako identificirati. Podatci prikupljeni putem ove aplikacije spremaju se u bazu podataka koju koriste javne ustanove za upravljanje morskim područjima prilikom izrade planova upravljanja. Osim ove funkcije, ova aplikacija sadrži i informacije o vrstama koje olakšavaju prepoznavanje. U narednim verzijama aplikacije popis vrsta i zaštićenih područja će se nadopunjavati. Dojavljivanjem opažanja i Vi možete uvelike doprinijeti naporima udruga i tijela upravljanja na očuvanju zaštićenih morskih vrsta i njihovog staništa. Aplikacija “Marine partnership” nastala je u sklopu projekta “Partnerstvo za održivo korištenje zajedničkih morskih resursa“ kojeg provode Institut Plavi svijet, Plavi svijet Vis, Argonauta, JU NP Kornati i JU Priroda, a koji je financiran od strane Europske unije te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ovaj projekt ima za cilj jačanje suradnje među organizacijama civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima mora te uključivanje javnosti u problematiku očuvanja morskog okoliša.

izbornik_skupine

Izbornik za odabir skupine

izbornik_vrste_kitovi

Izbornik za odabir vrste

opis_vrste_dobri_dupin

Opis vrste dobri dupin

Preuzmi za iOS:

Više o projektu:

Karta s opažanjima

Preuzeli ste i instalirali aplikaciju Marine partnership? Slijedili ste upute i dojavili pojedinosti o susretu s nekom od ponuđenih vrsta? Zahvaljujemo na trudu i vremenu koje ste odvojili da s nama podijelite Vaša opažanja. Informacije koje ste unijeli doprinose poznavanju rasprostranjenosti zaštićenih i/ili ugroženih organizama u Jadranskom moru.

 

Unos možete pregledati na karti opažanja koja sadrži sve Vaše prethodno prijavljene susrete kao i podatke koje su unijeli ostali korisnici aplikacije Marine partnership. Provjerite koji se organizmi nalaze u Vašem neposrednom okruženju!

Map
Anchor 1
bottom of page