top of page

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na mjestu asistent/ica istraživača - pripravnik

Plavi svijet Vis poziva zainteresirane da se prijave na natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na mjesto asistent/ica istraživača - pripravnik.

Plavi svijet Vis provodi istraživanje dobrih dupina i drugih velikih morskih kralješnjaka u području srednje Dalmacije, posebice široj okolici otoka Visa. Na temelju rezultata našeg istraživanja akvatorij Visa proglašen je Natura 2000 područjem za dobre dupine. Osnovna istraživačka metoda je fotoidentifikacija – individualno prepoznavanje pojedinih jedinki dobrih dupina. Korištenje ove metode omogućuje nam uvid u društvenu strukturu, rezidentnost u području istraživanja te utvrđivanje područja obitavanja pojedinih jedinki i populacije. Istraživanje je dodatno usmjereno na ponašanje, utvrđivanje brojnosti i distribucije dobrih dupina u području istraživanja i praćenje trendova unutar populacije, utvrđivanje stupnja interakcije s ljudskim aktivnostima (rekreacijska plovila, ribarska plovila i alati) te utvrđivanja njihovog utjecaja na rezidentnu populaciju.

Izabrani kandidat će pomagati voditelju istraživanja i istraživačima u svakodnevnim aktivnostima istraživanja dobrih dupina i drugih velikih morskih kralješnjaka, analizi podataka i aktivnostima podizanja svijesti javnosti te će steći praktično i teoretsko iskustvo u istraživanju i zaštiti prvenstveno dobrih dupina, vođenju projekata i izvješćivanju, radu s javnošću i interesnim skupinama.

Podaci o ponuđenom mjestu

Naziv radnog mjesta: asistent/ica istraživača - pripravnik

Lokacija: aktivnosti se obavljaju na otoku Visu, u sjedištu udruge i u širem akvatoriju Visa te na drugim mjestima na kojima udruga provodi svoje aktivnosti uključujući i sjedište matične organizacije u Velom Lošinju.

Opis posla: polaznik/ica će za vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa obavljati sljedeće poslove:

- terenski rad/prikupljanje podataka što uključuje višesatne/cjelodnevne terenske izlaske istraživačkim plovilom na more te prikupljanje i bilježenje podataka (fotografiranje, bilježenje podataka o kretanju, ponašanju, sastavu i međusobnim interakcijama opaženih skupina dupina, interakciji s antropogenim aktivnostima (plovila, ribarstvo i sl.) itd.

- sortiranje, obradu i pohranu podataka prikupljenih na terenu, daljnju analizu, katalogiziranje i sortiranje u bazama podataka, analizu specijaliziranim računalnim programima itd.

- održavanje opreme uključujući i brigu o plovilu

- potporu provedbi projekata kroz provedbu projektnih aktivnosti, izradu izvještaja i izradu znanstvenih radova

- organizaciju javnih događanja s ciljem podizanja svijesti i edukacije javnosti što uključuje izradu edukativnih materijala, pripremu objava za medije ili društvene mreže, održavanje predavanja i sl.

Polaznik/ica će po potrebi sudjelovati i u drugim aktivnostima udruge.

Radno vrijeme: Polaznik/ica će redovne poslove obavljati u trajanju od 40 sati tjedno. Od polaznika/ice se traži fleksibilnost u planiranju radnog vremena, osobito kada se radi o provedbi istraživačkih aktivnosti na terenu (predviđeno trajanje od početka svibnja do sredine rujna) koje uključuju i cjelodnevni boravak na moru.

Naknada za rad: mjesto se financira mjerama aktivne politike zapošljavanja odnosno mjerom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Udruga će za polaznika/icu uplaćivati obvezne doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a Hrvatski zavod za zapošljavanje naknadu u iznosu 2.751,84 kn. Sve detalje o mjeri možete pronaći na http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/strucno-osposobljavanje-rad-bez-zasnivanja-radnog-odnosa/

Tražene kvalifikacije

Tražimo komunikativne i motivirane kandidate koji radu pristupaju s entuzijazmom, imaju razvijene radne navike i sposobni su surađivati s drugima. Od kandidata se očekuje samostalnost u radu i prilagodljivost uvjetima rada i radnom opterećenju. S obzirom na složenu proceduru analize podataka od kandidata se traži iznimna temeljitost, strpljivost i preciznost, a posao uključuje i dugotrajan rad na računalu. Kandidati trebaju imati izražen interes za rad na istraživanju dobrih dupina posebice njihove ekologije, konzervacijske biologije i ponašanja.

Tijekom terenskog rada kandidat će boraviti u zajedničkom prostoru s drugim istraživačima te moguće dijeliti smještaj i sa istraživačima suprotnog spola. Tijekom terenskog rada od kandidata se očekuje da dnevne poslove na održavanju zajedničkih prostora dijeli sa ostalim sudionicima.

Uvjeti za prijavu:

- VSS - završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij biologije ili ekologije

- izvrsno pismeno i usmeno poznavanje engleskog jezika

- samostalno korištenje računala i osnovnih programa (obrada teksta i podataka, Internet, društvene mreže, elektronička komunikacija)

- manje od 12 mjeseci radnog staža u struci

- vozačka dozvola B kategorije

- dozvola za voditelja brodice B kategorija*

- spremnost na višesatne/cjelodnevne terenske izlaske na more po različitim vremenskim uvjetima i fleksibilnost u radnom vremenu

- kandidat nema zdravstvenih problema koji bi onemogućili rad na plovilu

- kandidat nije podložan morskoj bolesti, nema strah od otvorenog mora i zna plivati

*Dozvola za voditelja brodice B kategorije nije nužan uvjet za prijavu, ali očekujemo da kandidat stekne pravo upravljanja brodicom prije ili najkasnije dva mjeseca nakon potpisivanja ugovora.

Dodatno će se vrednovati:

- prethodno sudjelovanje u radu neprofitnih organizacija

prethodno sudjelovanje u aktivnostima istraživanja morskih sisavaca

- iskustvo upravljanja brodicom

- iskustvo u obradi podataka (korištenje programskih paketa za statističku obradu, poznavanje GIS programa, poznavanje R programa, izrada baza podataka i sl.)

- iskustvo u korištenju napredne fotografske opreme

- poznavanje dodatnih stranih jezika

Kako se prijaviti?

Prijaviti se možete do 13. ožujka 2018. godine, isključivo putem e-maila, na adresu info@plavisvijet-vis.hr

Obavijest o izboru u uži krug kandidati će primiti do 19. ožujka 2018.

Intervju sa izabranim kandidatima biti će obavljeni u periodu od 21. do 23. ožujka 2018.

Prijava se sastoji od sljedećih dokumenata (u PDF formatu):

- motivacijsko pismo kojim ćete objasniti razloge prijavljivanja za ovaj posao (ne dulje od dvije A4 stranice)

- životopis (iz kojeg se vidi da zadovoljavate Uvjete prijave, preferirano Europass format)

- navedite dvije osobe koje vas profesionalno poznaju (mentor, profesor, voditelj projekta i sl), a koje o vama mogu dati dodatne informacije i preporuku (navedite njihovo ime i prezime, organizaciju i email adresu)

Izabrani kandidat prije potpisa ugovora trebat će dostaviti

- presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

- potvrda HZMO-a o radnom iskustvu

Plavi svijet Vis

Izdvojeno
bottom of page